In het eerste kwartaal van het jaar 2023 besteden we aandacht aan het zendingswerk wat gestart gaat worden door de familie Jansen. Zij bereiden zich voor om uitgezonden te worden door de GZB naar de Filipijnen om daar jeugdwerk te doen.