Vrouwenvereniging Eliséba

Onze vrouwenvereniging draagt de naam Eliséba: mijn God is eed.

We hebben 24 leden en vergaderen in de wintermaanden elke 14 dagen op donderdagavond.

We doen een Bijbelstudie aan de hand van een Bijbelstudieboekje wat uitgegeven wordt door de landelijke vrouwenbond en elk jaar een ander thema heeft. Dit seizoen (2018-2019) is dit “Het leven van Mozes”. Na de Bijbelstudie is er koffie of thee en ruimte om met elkaar te spreken en ook is er aandacht voor wel en wee in de gemeente. Er worden kaarten gestuurd en ook worden oudere alleenstaanden door leden van de vrouwenvereniging regelmatig bezocht.

Voor de kerstdagen worden de geschenkbakjes van de diaconie door ons rondgebracht. Ook andere gemeenteleden doen hieraan mee.

In oktober is de landelijke Bondsdag, die meestal door enkele leden bezocht wordt. De lezingen die gehouden worden staan in het teken van het thema van de Bijbelstudies voor dat seizoen.  In november wordt een toerustingsdag georganiseerd in Ridderkerk, speciaal voor vrouwen, waar ook de dagelijkse praktijk van het leven de aandacht heeft.

In maart is er in Ouddorp een avond, het ene jaar een theologisch onderwerp, het andere jaar een maatschappelijk onderwerp.

Het verenigingsseizoen sluiten we in april af met een etentje.

De laatste jaren organiseren we in de winter een gemeenschappelijke maaltijd waar alle gemeenteleden welkom zijn. We koken en bakken er dan lustig op los en er is voor elk wat wils. Deze avonden worden druk bezocht en zijn erg gezellig. Het geld wat hiermee opgehaald wordt is voor een goed doel.

Kortom: naast Bijbelstudie en verdieping is er ruimte voor gezellig samenzijn en betrokkenheid bij andere leden van onze gemeente.

 

Datums in het nieuwe seizoen zijn als volgt:

 • 27-9 welkomst/inloopavond
 • 11-10 bijbelstudie 2
 • 25-10 bijbelstudie 3
 • 15-11 bijbelstudie 4
 • 29-11 bijbelstudie 5
 • 13-12 KERSTAVOND
 • 10-01-2019
 • 24-01-2019
 • 07-02-2019
 • 21-02-2019
 • 07-03-2019
 • 21-03-2019

Het bestuur:

 • Aline Flikweert
 • Aaltje Mol
 • Wilma Hendriksen
 • Jolanda van Zetten
 • Mieke van der Wekken