In het winterseizoen houden we ongeveer iedere zes weken een ouderenmiddag voor leden van de gemeente van 60+ en ouder.

Een ontspannen gelegenheid om op ongedwongen wijze contacten te onderhouden met andere gemeenteleden.