De gesprekskring is in het winterseizoen om de 3/4 weken op de woensdagavond.
Tijdens de gesprekskring gebruiken we het boek “Welkom in de strijd van Dr. R. van Kooten.”

We lezen gezamenlijk een hoofdstuk(gedeelte) en gaan na de koffiepauze uit een om deze in groepjes te bespreken.