Beste Evangelisatievrienden, gemeenteleden,

Meerdere malen per jaar worden er evangelisatie activiteiten georganiseerd hier in de buurt.

  • Pasen: Deur aan deur evangelisatie
  • Hemelvaart/Pinksteren: Deur aan deur evangelisatie
  • Kerst: Deur aan deur evangelisatie
  • Zomervakantie: evangelisatie op de toeristenmarkt.

U bent van harte welkom om deel te nemen aan deze activiteiten. Vooraf wordt er een oproep geplaatst in de kerkbode. 

Jesaja 42: 12

“Laat ze den HEERE de eer geven, en Zijn lof in de eilanden verkondigen.”

Psalm 9: 12

“Psalmzingt den HEERE, Die te Sion woont; verkondigt onder de volken Zijn daden.”

Matthéüs 24: 14

“En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld  gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.

Ontvang een hartelijke groet namens de evangelisatiecommissie,

Dirja de Bruine
Siewart Driece
Amber Kik
Leendert Kranenburg
Karin van der Maas

 

Contactadres evangelisatiecommissie:
[email protected]