Beste broeders en zusters,

De Bijbel leert ons in Mattheüs 18;

‘Wederom zeg Ik u: Indien er twee van u samenstemmen op de aarde, over enige zaak, die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen’.

 

Daarom was de nieuwtestamentische gemeente in Handelingen 12 in vurig gebed tot God, in de nacht dat Petrus gevangen zat. En in die nacht leidde een engel hem uit de gevangenis.
Laten wij hun voorbeeld navolgen, heel de nacht of een gedeelte daarvan. Ook roept de Bijbel ons op om met elkaar mee te lijden in 1 Kor 12:26. Op deze manier kunnen we in verbondenheid met onze vervolgde broers en zussen een nachtrust ‘opofferen’ om zo met hen mee te lijden (waarbij dit voor ons nog in vrijheid is, zonder angst dat we opgepakt zullen worden vanwege onze samenkomst).

Het kan zijn dat u niet de vrijmoedigheid ontvangt om te bidden in een groep en dat u dan denkt dat u niets kan betekenen tijdens deze bijeenkomst. Het tegenovergestelde is waar. Iedereen ontvangt andere gaven van de Geest. Vele leden zijn samen één lichaam en we kunnen niet zonder elkaar. Behalve voorbidders, zijn er ook mensen nodig die meebidden. Daarbij is het ook goed als u alleen tijdens een bepaald gedeelte van de tijd aanwezig kunt zijn. Verder zijn er mensen nodig die instrumenten kunnen bespelen of voorzanger kunnen zijn en mensen die voor de versterking van de inwendige mens kunnen zorgen. En mogelijk heeft u nog andere ideeën om een invulling aan de avond te geven? Verder is het voor jong en oud, klein en groot.

Het programma is als volgt, we volgen het programma van OpenDoors als leidraad:
– 10 gebedsrondes voor verschillende landen / personen
– Per gebedsronde interactieve info waaronder persoonlijke boodschap van de vervolgde christenen.
– We zingen Psalmen en geestelijke liederen
– Regelmatig tijd voor (stil) gebed
– We lezen de Bijbel.
– Er zijn regelmatig (korte) pauzes.

Daarnaast is er voldoende ruimte voor uw aanvulling op het programma. Emma v/d Wekken zal, indien de Heere wil, en wij leven zullen, meer vertellen over haar reis naar Zuid-Korea (tijdens het punt Noord-Korea) en heeft hier ook mensen ontmoet waarvoor we deze avond kunnen bidden.

Aanspreekpunt voor de invulling voor het programma is André Kik, 0640876170. Als uw inbreng bepaalde voorbereidingen nodig heeft, laat het dan even weten.

Kunt u er zelf niet bij zijn maar heeft u wel een inbreng op uw hart gekregen? Laat het dan ook graag weten, dan nemen we het mee in het programma.

We hopen dat u ‘wakker’ zult zijn deze nacht!

“Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven” naar Openbaring 3 vers 2

 

Namens de organisatoren van Nacht van Gebed – Gebedsgroep.