Versoepelingen ingaande vanaf komende zondag (20 februari)

Beheerder/ februari 16, 2022/

Geachte gemeenteleden,                                                                         Oosterland, 16-02-2022

Met dankbaarheid aan de Heere willen we u meedelen dat er na een lange en intensieve periode weer opgeschaald mag qua bezoekers tijdens de erediensten. De actuele Coronasituatie laat het toe dat we met meerdere gemeenteleden fysiek aanwezig mogen zijn tijdens de erediensten.

Vanaf komende zondag (20 februari) zullen we dan ook opschalen naar 250 personen. Wat we wel willen benadrukken is dat de inmiddels bekende basisregels ongewijzigd blijven.

  • Heeft u klachten? Woon dan de diensten op afstand bij.
  • Hoest en niest in de ellenboog
  • Het dragen van een mondkapje wordt geadviseerd maar niet langer verplicht.
  • Het desinfecteren van de handen bij binnenkomst wordt wél aangeraden.

De lange banken, podium en de galerij zullen vrij opengesteld worden. De korte banken daarentegen zullen worden gereserveerd voor degenen die het fijn vinden om toch graag op afstand te willen zitten. (dit graag vooraf aangeven bij koster dhr. Van Zetten 06-20956329)

We bidden of de Heere over Zijn gemeente wilt waken.

In alles Gods zegen toegewenst!

Uw kerkenraad