Evangelisatieactie 4 december | terugblik

Beheerder/ december 4, 2021/

Geliefde broeders en zusters,

Vanochtend is het Evangelie gebracht aan de deuren in Nieuwerkerk en Dreischor. Voordat we op pad gingen hebben we samen gelezen uit Jesaja 6, gebeden en gezongen. Daarna namen we afscheid van Amber Kik als commissielid. We zijn haar dankbaar voor de inspiratie, vreugde, creativiteit en inzet voor de evangelisatiecommissie!

Sommigen deelde hun ervaring van vanochtend. We hoorden van mooie gesprekken, maar ook moeizame gesprekken. Soms weten we de woorden niet die we moeten spreken. Zo ook hieronder een ervaring met een open einde, waarschuwen we hen die een valse vrede hebben en hoe zouden we dit dan moeten doen?

Het was een bijzondere ervaring rijker. Het geeft zoveel meer besef dat wij zo ontzettend bevoorrecht zijn om opgegroeid te zijn met het Woord van God. Als ik dan zie hoeveel mensen dit missen en zij straks allemaal voor God moeten verschijnen dan drukt dat op mijn hart om te getuigen van Gods opzoekende liefde. Hoewel ik het best moeilijk vind hoor, gesprekken aan de deur gaan meestal niet heel diep. Zodra het persoonlijk werd voel je soms erg de afweer. Terugziend op vanmorgen zijn er twee echt hoopvolle gesprekken geweest, we mochten daar ook een Bijbel achterlaten. Het zaad is gestrooid en dat kan ik wel loslaten. Moeilijker is dat van een gesprek met een vrouw die gelooft dat het prima is met haar. Onderweg naar de hemel, Ze gelooft dat God haar leven leid, heeft vrede in haar hart. Maar leest nooit meer in de Bijbel, bid niet en gaat niet meer naar de kerk. Vroeger deed ze dat wel maar nu was dat niet meer zo. Maar het was toch echt goed bleef ze volhouden. Deze vrouw blijft me bij, want ik vrees dat ze een valse vrede heeft. Had ik ze niet moeten waarschuwen hiervoor? Hoe gaan jullie daar mee om? Of heb je dat nog niet zo meegemaakt?

Een broeder gaf aan dat hij worstelde met de vraag wel of niet mee te gaan. Heeft u die vraag ook? Zie hieronder hoe hij antwoord kreeg op deze vraag.
Ik zat er best wel mee deze week om wel of niet mee te gaan. Wat moet ik nou vertellen en waarom ik? Toen las ik donderdag 1 Petr. 2: 9 ‘opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht’. Toen kon ik gaan, maar is het nog steeds spannend. Die spanning viel eigenlijk wel weg, maar echt tot gesprekken aan de deur kwam het ook niet. Het was fijn om mee te lopen met twee ervaren mensen. Moeilijk was het om te zien dat sommige mensen zelfs de folder afwijzen, maar bemoedigend als anderen hem dan wel aannemen. En nu alles aan de Heere overlaten🙏

Ik heb het als een mooie ochtend ervaren… wat er uitkomt weten we niet, maar gelukkig kunnen we daar ook niks in doen, mogen we in Zijn handen laten… ik heb bij 1 persoon een bijbel kunnen achterlaten (hij vroeg of hij er 1 mocht kopen) (je proefde interesse, kende het scheppingsverhaal en was daar ook altijd in blijven ”geloven”.) was op advies van zijn collega van Flakkee een keer naar kerk gegaan (herv. kerk ring) maar is toen door die collega niet erg goed opgevangen omdat hij een verkeerde kerk had gekozen… proefde dat dit een beetje beschadiging had opgeleverd. Wilde de uitnodiging aannemen en ging er over denken.

We willen u danken voor uw gebed voor het evangelisatiewerk wat vanochtend heeft plaats gevonden. Wilt u volharden in de gebeden voor degene waar het zaad gestrooid is, zodat het zal ontkiemen, maar ook voor hen die het evangelie hebben afgewezen. We hopen dat er velen ingaan op de uitnodiging voor de evangelisatiebijeenkomst van D.V. 12 december .
We willen u ook vragen om God te danken dat er velen vrijmoedigheid kregen om de Blijde Boodschap te brengen aan onze naasten hier in Nieuwerkerk en in ons buurdorp Dreischor.

Hartelijke groet namens de evangelisatiecommissie,

Leendert, Dirja, Siewart, Wim, Karin