Bied een dienst aan! Dienstenverkoping tijdens de jaarlijkse verkoping van 13 mei

Beheerder/ april 28, 2023/

Beste gemeenteleden,

Tijdens de jaarlijkse verkoping hopen we opnieuw een dienstenverkoping te organiseren.
De afgelopen jaren heeft dit fijne, verassende en onverwachte ontmoetingen opgeleverd tussen gemeenteleden. We hebben positieve reacties ontvangen.
Reden te meer om u opnieuw vragen, één of meer diensten aan te bieden en te verlenen aan een ander. U mag één of meerdere diensten aankruisen. Kinderen kunnen onder begeleiding van een volwassene ook meedoen.
Heeft u zelf een goed idee over een te verkopen dienst, schrijf hem erbij op de lijst. Uw input is welkom!

U mag zelf aangeven:
• Hoe vaak u een bepaalde dienst zou willen uitvoeren, bijv. 2x auto’s wassen.
• Voor het maximale aantal personen u de dienst(en) wil uitvoeren (indien van toepassing), bijv. dat er 4 mensen bij u thuis mogen komen dineren.
• Wat uw adviesprijs is. De uiteindelijke vraagprijs wordt door ons bepaald.

Doel
Het doel van deze dienstenverkoop is om (nieuwe) gemeenteleden in contact brengen met elkaar en dienstbaar te zijn tegenover de naaste. De opbrengst is voor de zondagsschool. Door een anonieme verkoping worden er onverwachte contacten gelegd.
Ook buitenkerkelijke mensen kunnen diensten kopen waardoor er de mogelijkheid ontstaat om mensen de liefde van Jezus bekend te maken.

Er wordt een overzicht gemaakt van alle diensten die aangeboden worden door gemeenteleden. Deze diensten worden op de jaarlijkse verkoping D.V. 13 mei verkocht. Nadien worden openstaande diensten via Scipio met u gedeeld, op deze manier is het mogelijk om een dienst te kopen wanneer u niet aanwezig kunt zijn op de jaarlijkse verkoping.

Na de verkoping wordt u op de hoogte gebracht of uw activiteit verkocht is en met wie u contact mag opnemen. De verkoper neemt z.s.m. contact op met de koper.

Het is de bedoeling dat de dienst binnen 2 maanden uitgevoerd is!

Zie hieronder het formulier: