Adres
Het bezoekadres is Ooststraat 16, 4306 AC te Nieuwerkerk

De kerkdiensten
De kerkdiensten op zondag zijn gewoonlijk om 10:00 uur en 18:00 uur. Soms wordt hiervan afgeweken. Voor de exacte tijden verwijzen wij u naar de pagina kerkdiensten

Bijbelvertaling
Tijdens onze erediensten wordt er gelezen uit de Statenvertaling. De Psalmen zingen wij uit de zogenaamde Oude Berijming (1773).

Ringleiding
Voor slechthorenden is een ringleiding geplaatst in de kerkzaal. Als u over een hoortoestel beschikt met een luisterspoel kunt u hiervan gebruik maken.

Kerktelefoon
Wie de dienst niet kan bijwonen, kan gebruik maken van de “kerktelefoon” of de uitzending met beeld. De uitzendingen vinden plaats via internet en zijn vrij te beluisteren. Klik hier voor meer informatie over de zogenaamde kerkomroep. Om live de dienst mee te beleven met beeld Klik hier Vragen over de kerktelefoon of kerkomroep: uitzending@hhgsirjansland.nl

Kerkbode Hersteld Hervormd Zeeland
Om u aan te melden voor de kerkbode klikt u op deze link. Hier kunt u ook meer informatie vinden over de bezorging en de kosten hiervan.

Kopij ten behoeve van de 2 wekelijkse kerkbode Hersteld Hervormd Zeeland
Bij voorkeur aan te leveren per e-mail voor zaterdag 10 uur (voorafgaand aan de week van verschijning) bij Ds. K. den Boer, via hhz@hhgsirjansland.nl

Kopij ten behoeve van ons kerkblad Hersteld Hervormd Sir
Bij voorkeur aan te leveren per mail bij Jacob en Margriet van Oostenbrugge, Dokter de Kockstraat 36 4311 EM Bruinisse Tel.:(0111) 750055 E-mail: kwartaalblad@hhgsirjansland.nl. De sluitingsdatum voor de kopij staat vermeld op de achterzijde van de laatste uitgave.

Kinderoppas
Elke zondagse ochtenddienst is er een kinderoppas voor de kleine kinderen in het bijgebouw van de kerk ”de Schakel”. Klik hier voor het rooster.

Zitplaatsen
Met uitzondering van enkele gereserveerde plaatsen zijn de zitplaatsen vrij.

Parkeren
Als kerk beschikken wij niet over een eigen parkeervoorziening. Om parkeeroverlast voor de buurt te voorkomen willen wij u vragen om ”netjes” te parkeren zodat omwonenden geen hinder van ons ervaren.

Giften
Mocht u een gift willen doen aan de kerk of evangelisatie, dan kan dat op het volgende banknummer ten name van: St. Verm. Beh. Her. Herv. Gem. Sir. Regiobank Rekening nummer NL66 RBRB 069 26 36 463.

Het bankrekeningnummer van de diaconie is apart onder gebracht onder het nummer NL42 RBRB 069 3786248 ten name van St. Verm. Beh. Her. Herv. Gem. Sir.

ANBI
Voor informatie omrent de ANBI gegevens. Klik hier

Overige informatie
Logistieke vragen of opmerkingen kunnen, bij voorkeur per email, worden gesteld aan koster@hhgsirjansland.nl