Home  »  Kerkgebouw
Kerkgebouw

Nog een paar foto's om en in de het Kerkgebouw

Dit kerkgebouw is gebouwd in 1958,  door de plaatselijke aannemer Leen Tieleman.
Op 24 april 1958 is het gebouw als kerk in gebruik genomen.
Later is het verenigingsgebouw "De Schakel" als uitbreiding bij het kerkgebouw gerealiseerd.


 

De afgelopen paar jaren heeft het kerkgebouw te koop gestaan, maar de functie als kerkgebouw kwam steeds verder uit beeld.
Het kerkgebouw is uiteindelijk verkocht om op termijn te worden gesloopt en ruimte te maken voor woningen.
Na intensief en goed overleg met de eigenaar, Bouwbedrijf Boogert uit Oosterland, is er de mogelijkheid ontstaan het gebouw in eigendom over te nemen.

Sinds 30 september is het kerkgebouw in eigendom bij de Hersteld Hervormde Gemeente van Sirjansland.

Zondag 10 oktober 2004 mochten we voor de eerste keer gebruik maken van het kerkgebouw.

In de avonddienst stond Ds. J. Joppe stil bij Psalm 27:4 waar David zegt: “Eén ding heb ik van de HEERE begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des HEEREN, om de lieflijkheid des HEEREN te aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn tempel”.

Opknappen "De Schakel" en het Kerkgebouw

Eind december 2004 is door een grote groep vrijwilligers in een paar dagen "De schakel" geheel opgeknapt. Het verenigingsgebouw heeft een ware gedaante verandering ondergaan en is van een gezellig en functioneel interieur voorzien.

"De Schakel"

In de maand maart 2005 is er in krap vier weken van maandag tot en met zaterdag, zowel overdag als ‘s avonds, door zeer velen, soms wel door meer dan twintig man tegelijk aan en in het kerkgebouw gewerkt. Heel het interieur werd geschilderd en vernieuwd zodat de kerkzaal werkelijk een complete metamorfose heeft ondergaan. Alles is in een zeer goede sfeer verlo­pen en het was goed voor de onderlin­ge band om op deze wijze met elkaar bezig te zijn. Om de verkondi­ging van het Woord onder ons voortgang te doen vinden is het noodzakelijk dat ook de stoffelijke zaken in orde zijn. Geve de Heere Zijn zegen over het vele wat gedaan mag worden, door gemeenteleden en ambtsdragers, opdat Zijn Koninkrijk mag worden uitgebreid want aan Zijn zegen is alles gelegen.

De CV instalatie

In de zomerperiode van 2005 is de hele cv installatie vervangen, door een nieuwe HR installatie.
Daarbij is de schakeling zo aangepast, dat zowel "de Schakel" als de Kerkenraadskamer en de Kerk los van elkaar kun worden verwarmd.
Dit alles heeft tot resultaat dat de verwarming van het gebouw doelmatig en zo efficiënt mogelijk kan worden ingezet.

De kerkenraadskamer

De laatste week van 2005 is, door weer een groot aantal leden, de kerkenraadskamer geheel opgeknapt. Zowel het plafond dat geheel is vernieuwd en de wanden die grondig zijn opgeknapt, daarbij is het toilet en de hal niet vergeten. Tot slot is de vloer van nieuw tapijt voorzien.
Deze werkzaamheden waren de voltooiing van het groot onderhoud binnen in ons kerkgebouw.