Home
Welkom

Welkom op onze website

U treft hier informatie over de diverse activiteiten in onze gemeente. De pagina's van de verschillende verenigingen, commissies, zondagschool ed. kunt u links vinden onder de tap GEMEENTELEVEN.

U kunt ook informatie vinden over de wekelijkse kerkdiensten, waar u van harte welkom bent. Het adres van het kerkgebouw is Ooststraat 16, 4306 AC te Nieuwerkerk.

 
 • Wat wij geloven

  Wij geloven en belijden:

  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren

  Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verloren

  ga, maar het eeuwige leven hebbe.

  Johannes 3 vers 16


  lees verder